Use your browsers back button - Använd läsarens bakåt-knapp.

Ingevalds - ättlingar
Källa "De for åt Amerika" av Olof Ljung
In English


Anfader var Ingevaldus Laurentius och han finns omnämnd 1564. Han hette först Ingewald Larsson och var troligtvis den förste protestantiske kyrkoherden i Örs församling när han anlände dit omkring 1540. Under Gustav Vasas hårda framfart drogs en liten annexförsamling - Mustasäter - in och slogs ihop med nuvarande Ör och därmed fick den nya församlingen två gårdar med namnet Berga. Den gård som legat i Mustasäter fick efter en tidigare ägare namnet Assarby-Berga medan Berga i Ör fick antaget namnet Ingevalds-Berga.
Ingewaldus Laurentius var ägare till Ingevalds-Berga, Ör. Den gården har sedan varit i samma familjs ägo i åtminstone 400 år kanske ännu längre. Det gör den gården till den äldsta familjegården i regionen.

"Ingevaldssläkten", Del I och II är en studie 1700 sidor stor och som, tillsammans med Del III som fortfarande är under arbete, täcker ca 11.000 familjer. Studien är gjord och görs fortlöpande av Olof Ljung.

Bokstavligen har tusentals ättlingar emigrerat till Amerika och idag finns många människor där som har sina rötter på Ingevalds-Berga. Så ock ättlingarna efter 'Johan och Sofie i Askemyren'. Det skulle bli en stor förening med 'filialer' i varje amerikansk stat om man kände till alla människor med anknytning till förfäderna på Ingevalds-Berga!
Det finns naturligtvis mer eller mindre kända människor som hör till släkten. Bland dem ärkebiskop Johan Olof Wallin och General John Ernest Dahlqvist. Wallin som levde 1779-1839 skrev psalmer som var välkända för alla svenskar som emigrerade. På julottan var det en stor stund när alla stod upp och sjöng

"Var hälsad, sköna morgonstund, Som av profeters helga mun, Är oss bebådad vorden! Du stora dag, du sälla dag, På vilken himlens välbehag Ännu besöker jorden! Unga Sjunga Med de gamla, Sig församla, Jordens böner Kring den störste av dess söner."


Johan Olof Wallin

General John Ernest Dahlqvist och Johan Olof Wallin kom från samma gren på Ingevaldsträdet och den släkting de hade gemensam var Märta Ingevaldsdotter vars farfar var född på Ingevalds-Berga.
General Dahlqvist föddes i Minneapolis, Minnesota och hans far Eric Dahlqvist hade emigrerat från Grinstad till Minnesota 1882. Namnet Dahlqvist togs från 'Dalsland'. General Dahlqvist blev en av General Eisenhowers nära män under Andra Världskriget. Även två av Minnesotas guvernörer, Luther W. Youngdahl och Wendell R. Anderson är ättlingar efter Ingewaldus.

När vi var på museet och släktforskararkivet i Mellerud och samtalade med Olof Ljung sade han plötsligt: "Jag måste visa er nå't!" Vi går in i ett annat rum, och från en stol, under fliken av en bordsduk lyfter han fram ett skrin. Så säger han: "Detta skrin har tillhört Ingevaldus Laurentius. Det gjordes på 1500-talet av trä från 1300-talet. Det vet jag för jag har låtit datera det."  
Han öppnade det och tog fram ett gammalt pergament för att visa oss. Övriga pergament som tidigare funnits i skrinet finns numer i säkert förvar. Olof Ljung bad Lars-Åke att lägga sin hand på skrinet för att riktigt känna historiens vingslag. Man kan misstänka att det kändes rätt så mäktigt.

Klicka för att se en större bild

Klicka för att komma överst på sidan